Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.30 ).

Porządek zebrania:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.
2. Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 / 2018.
4. Informacja o dochodach Stowarzyszenia ( stan na 10 grudnia 2018 r.).
5. Informacja o planach rozwojowych szkoły.
6. Obchody 110 lecia ZSM Nr 1.
7. Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2017 / 2018:
– ścisła współpraca z portalem Bydgoszczanie,
– spotkania z maturzystami,
– przygotowania do 110-lecia ZSM nr 1,
– promocja szkoły w środowisku lokalnym,
– konkurs zdjęciowy – zdjęcia absolwentów,
– współpraca z Towarzystwem Miłośników Kolei,
– aktywacja Izby Tradycji.
8. Wolne głosy i wnioski.

Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Bielska