Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu stowarzyszenia (sala nr 1).
Tematyka spotkania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019:

• stan finansowy konta,
• rachunek zysków i strat na dzień 2019.12.31,
• bilans sporządzony na dzień 2019.12.31,
• CIT – 8/0.

2. Uchwała członków zarządu 1/2020.
3. Jubileusz Szkoły
4. Sprawy różne – udział absolwentów w przygotowywaniach do Jubileuszu.

Małgorzata Bielska

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.30 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 / 2019. 

4. Informacja o dochodach Stowarzyszenia ( stan na 10 grudnia 2019 r.). 

5. Informacja o planach rozwojowych szkoły. 

6. Obchody 110 lecia ZSM Nr 1. 

7. Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2019 / 2020: 

· ·przygotowania do 110-lecia ZSM nr 1,  

· ·promocja szkoły w środowisku lokalnym,  

· ·współpraca z SKKT „MECHANIK”,  

· ·aktywacja Izby Tradycji.  

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Bielska 

Wigilia Stowarzyszenia i SKKT

Zapraszam członków zarządu Stowarzyszenia na wspólną z SKKT „Mechanik” wigilię w dniu 19. grudnia, w czwartek, godzina 17.00, sala nr 5. 

Małgorzata Bielska

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.30 ).

Porządek zebrania:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.
2. Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia.
3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 / 2018.
4. Informacja o dochodach Stowarzyszenia ( stan na 10 grudnia 2018 r.).
5. Informacja o planach rozwojowych szkoły.
6. Obchody 110 lecia ZSM Nr 1.
7. Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2017 / 2018:
– ścisła współpraca z portalem Bydgoszczanie,
– spotkania z maturzystami,
– przygotowania do 110-lecia ZSM nr 1,
– promocja szkoły w środowisku lokalnym,
– konkurs zdjęciowy – zdjęcia absolwentów,
– współpraca z Towarzystwem Miłośników Kolei,
– aktywacja Izby Tradycji.
8. Wolne głosy i wnioski.

Prezes Stowarzyszenia

Małgorzata Bielska

Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu stowarzyszenia (sala nr 1).
Tematyka spotkania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018:

• stan finansowy konta,
• rachunek zysków i strat na dzień 2018.12.31,
• bilans sporządzony na dzień 2018.12.31,
• CIT – 8/0.

2. Uchwała członków zarządu 1/2019.
3. Informacja o przygotowaniach do Jubileuszu Szkoły w 2020r.
4. Sprawy różne.

Małgorzata Bielska