Zebranie z dnia 5 grudnia 2023 r.

5 grudnia 2023 r. odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia podczas, którego wybrano nowy zarząd w składzie:

Prezes: Janusz Nowastowski

Wiceprezes Marek Jeleniewski

Członkowie: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Czesław Maniewski, Tadeusz Kaczmarek

Skarbnik: Tomasz Warda

Sekretarz: Paweł Sankowski

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem w sercu żegnamy Małgorzatę Bielską długoletniego wicedyrektora ZSM nr 1 w Bydgoszczy i prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków ZSM nr 1 w Bydgoszczy. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach jako wspaniała życzliwa osoba i przyjaciel.

Dyrekcja wraz z pracownikami. 

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w dniu 15.07.2023 r. (sobota) o godzinie 11:30. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się w kaplicy.

Zebranie członków Zarządu

Dnia 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia (sala nr 1).

Tematyka spotkania:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022:
  • stan finansowy konta,
  • rachunek zysków i strat na dzień 2022.12.31,
  • bilans sporządzony na dzień 2022.12.31,
  • CIT – 8/0.
 1. Uchwała członków zarządu 1/2023.
 2. Wspomnienie o Dyrektorze Ludwiku Kowalskim.
 3. Sprawy różne.

Małgorzata Bielska

Ostatnie pożegnanie

W dniu 23.01.2023 r. zmarł wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego mgr inż. Ludwik Kowalski.

Społeczność szkoły z żalem żegna wspaniałego oddanego swojej pracy Pedagoga, życzliwego Mentora i drogiego Przyjaciela.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w sobotę 28 stycznia 2023 r. o godz. 9.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 8.30.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 10.00 na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym składa Dyrektor wraz z pracownikami Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 16.30 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych
Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy im. Franciszka Siemiradzkiego (II termin-godzina 17.00).

Porządek zebrania:

 1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 / 2022. 
 4. Propozycje pracy członków Stowarzyszenia w roku 2023 ( M. Jankiewicz-Gruszka,
  A. Tomyślak, Cz. Maniewski, M Jeleniewski, M Bielska ).
 5. Wolne głosy i wnioski.

Prezes Stowarzyszenia 
 
Małgorzata Bielska

Ostatnie pożegnanie Zofii Woźniak

Ostatnie pożegnanie Zofii Woźniak długoletniego Sekretarza Szkoły, Naszej Kochanej Koleżanki!

Cześć Jej Pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 10 lutego o godzinie 10.30 na cmentarzu Nowofarnym (ul. Artyleryjska).