Ostatnie pożegnanie Zofii Woźniak

Ostatnie pożegnanie Zofii Woźniak długoletniego Sekretarza Szkoły, Naszej Kochanej Koleżanki!

Cześć Jej Pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 10 lutego o godzinie 10.30 na cmentarzu Nowofarnym (ul. Artyleryjska).

Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku 2022 samych dobrych chwil w życiu i zdrowia, zdrowia, zdrowia
życzy
Małgorzata Bielska

Informacja dla członków Zarządu Stowarzyszenia:

− termin zebrania członków zarządu zostaje przesunięty na
styczeń 2022 r. ,
− co nowego w naszej działalności:
> po wyborach 20 września została zaktualizowana gablota
Stowarzyszenia
> w czwartek 2 grudnia pożegnaliśmy na cmentarzu przy
ul. Lotników naszą Koleżankę Hankę Feltynowską ( starsi
absolwenci pamiętają Ją jako zawsze uśmiechnięta naszą
panią bibliotekarkę ),Cześć Jej Pamięci !
> członkinie Stowarzyszenia przekazały bibliotece szkolnej dwa
albumy o Filharmonii Pomorskiej „Tożsamość zapisana
architekturą i muzyką”,
> 3 członków Stowarzyszenia opłaciło składki
( 1 x 100 zł, 2 x 60zł)

ABSOLWENCI DLA SZKOŁY

Z okazji Jubileuszu Szkoły absolwenci ufundowali do Izby Tradycji gablotę z szufladami. Głównym darczyńcą był Wiesław Mazurkiewicz wspomógł  go Krzysztof Bielski a Jacek Górecki pokrył koszty transportu z Szubina do szkoły.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 20.10.2021 r. wybrano nowy skład Zarządu.

prezes:                 Małgorzata Bielska

wiceprezes:         Tomasz Warda

członkowie:         Ewa Ankiewicz – Jasińska

Jerzy Hermanowski

Zenon Imbierowski

Marek Jeleniewski

Tadeusz Kaczmarek

Czesław Maniewski

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy

Dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz. 16.30 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.00 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 

4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za lata 2015 / 2021. 

6. Wybór członków Zarządu.

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia 

Wielkanoc 2021

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych w domowym zaciszu dla wszystkich Członków Stowarzyszenia,

życzy Małgorzata Bielska.