ABSOLWENCI DLA SZKOŁY

Z okazji Jubileuszu Szkoły absolwenci ufundowali do Izby Tradycji gablotę z szufladami. Głównym darczyńcą był Wiesław Mazurkiewicz wspomógł  go Krzysztof Bielski a Jacek Górecki pokrył koszty transportu z Szubina do szkoły.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 20.10.2021 r. wybrano nowy skład Zarządu.

prezes:                 Małgorzata Bielska

wiceprezes:         Tomasz Warda

członkowie:         Ewa Ankiewicz – Jasińska

Jerzy Hermanowski

Zenon Imbierowski

Marek Jeleniewski

Tadeusz Kaczmarek

Czesław Maniewski