Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.30 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 / 2019. 

4. Informacja o dochodach Stowarzyszenia ( stan na 10 grudnia 2019 r.). 

5. Informacja o planach rozwojowych szkoły. 

6. Obchody 110 lecia ZSM Nr 1. 

7. Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2019 / 2020: 

· ·przygotowania do 110-lecia ZSM nr 1,  

· ·promocja szkoły w środowisku lokalnym,  

· ·współpraca z SKKT „MECHANIK”,  

· ·aktywacja Izby Tradycji.  

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Bielska 

Wigilia Stowarzyszenia i SKKT

Zapraszam członków zarządu Stowarzyszenia na wspólną z SKKT „Mechanik” wigilię w dniu 19. grudnia, w czwartek, godzina 17.00, sala nr 5. 

Małgorzata Bielska