Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu stowarzyszenia (sala nr 1).
Tematyka spotkania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019:

• stan finansowy konta,
• rachunek zysków i strat na dzień 2019.12.31,
• bilans sporządzony na dzień 2019.12.31,
• CIT – 8/0.

2. Uchwała członków zarządu 1/2020.
3. Jubileusz Szkoły
4. Sprawy różne – udział absolwentów w przygotowywaniach do Jubileuszu.

Małgorzata Bielska