Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 6 marca 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu stowarzyszenia (sala nr 1).
Tematyka spotkania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018:

• stan finansowy konta,
• rachunek zysków i strat na dzień 2018.12.31,
• bilans sporządzony na dzień 2018.12.31,
• CIT – 8/0.

2. Uchwała członków zarządu 1/2019.
3. Informacja o przygotowaniach do Jubileuszu Szkoły w 2020r.
4. Sprawy różne.

Małgorzata Bielska