Życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku 2022 samych dobrych chwil w życiu i zdrowia, zdrowia, zdrowia
życzy
Małgorzata Bielska

Informacja dla członków Zarządu Stowarzyszenia:

− termin zebrania członków zarządu zostaje przesunięty na
styczeń 2022 r. ,
− co nowego w naszej działalności:
> po wyborach 20 września została zaktualizowana gablota
Stowarzyszenia
> w czwartek 2 grudnia pożegnaliśmy na cmentarzu przy
ul. Lotników naszą Koleżankę Hankę Feltynowską ( starsi
absolwenci pamiętają Ją jako zawsze uśmiechnięta naszą
panią bibliotekarkę ),Cześć Jej Pamięci !
> członkinie Stowarzyszenia przekazały bibliotece szkolnej dwa
albumy o Filharmonii Pomorskiej „Tożsamość zapisana
architekturą i muzyką”,
> 3 członków Stowarzyszenia opłaciło składki
( 1 x 100 zł, 2 x 60zł)