Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy

Dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz. 16.30 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.00 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 

4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za lata 2015 / 2021. 

6. Wybór członków Zarządu.

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia