ZSM nr 1
Uwaga!
Od dnia 25.03.2020r. realizowane będą podstawy programowe na wszystkich przedmiotach w formie nauczania zdalnego.
Każdy uczeń ma obowiązek systematycznego sprawdzania wiadomości od nauczycieli na e-dzienniku i realizowania poleceń i zadań tam zawartych. Przeczytanie wiadomości z e-dziennika jest jednocześnie potwierdzeniem obecności na zajęciach.

Plan lekcji

E-dziennik

Zastępstwa