Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły
mgr inż. Ewa Ankiewicz-Jasińska
v-ce dyrektor mgr Hanna Jeżewska
v-ce dyrektor mgr inż. Iwona Wróbel
v-ce dyrektor mgr Paweł Sankowski
Scroll to Top
Skip to content