Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska

(1958 – 2019) jest jednym z największych i najstarszych zespołów w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Reprezentuje Miasto Bydgoszcz i region województwa kujawsko-pomorskiego podczas wielu wydarzeń, koncertów, festiwali w kraju i za granicą, będąc jednocześnie liderem spośród Kulturalnych Ambasadorów Regionu w zakresie promowania polskiej kultury ludowej.

Ziemia Bydgoska prezentuje folklor regionów obejmujących województwo kujawsko-pomorskieKujawy, Pałuki, Kaszuby a przez lata działalności repertuar poszerzono o tańce i pieśni innych regionów etnograficznych Polski, takich jak m.in. Łowicz, Sieradz, Kurpie Zielone, Kraków Wsch, Lublin, Beskid Śląski i Żywiecki, Łemki. Zespół posiada w swoim repertuarze tańce miejskie oraz część historyczną z polskimi tańcami narodowymi, pieśniami wojskowymi i patriotycznymi.

Ziemia Bydgoska uczestniczy w uroczystościach o charakterze regionalnym, miejskim, w imprezach państwowych i wojskowych, a także w wydarzeniach z sektora biznesu, audycjach edukacyjnych w instytucjach oświatowych.

Do największych w ostatnim okresie wymienić należy m.in.:

Koncerty w Parlamencie w Kopenhadze z okazji obchodów 100 rocznicy Polonii Duńskiej, Koncerty towarzyszące Igrzyskom Olimpijskim w Atenach, Turnee do Chin i prezentacje m.in. podczas Wystawy EXPO w Szanghaju (2010), Dwukrotny pobyt w Stanach Zjednoczonych z koncertami dla Polonii Amerykańskiej (2013, 2015) a także organizacja w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim rewizyty polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca Polanie z Bridgeport (CT), Tournee koncertowe w stanie Parana w Brazylii, realizowane w ramach projektu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami” (2016), a także zorganizowanie rewizyty polonijnego zespołu folklorystycznego Wisła z Kurytyby w stanie Parana w roku 2017 i w 2019 ponownie „Wisły” i Karolinki z Sao Mateus do Sulw Bydgoszczy i regionie Kujawsko-Pomorskim, Udział w „X Encuerto Mundial de Folklore Grand Prix Mi Peru 2017” w Limie – Peru, największym w Ameryce Południowej festiwalu folklorystycznym, Torunee koncertowe w Indiach – New Delhi i Punjab (2019), Udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Batumi (Gruzja 2019), gdzie otrzymał Grand Prix za choreografię, muzykę i śpiew. W kraju uczestniczył w wielu imprezach o charakterze ogólnopolskim m.in. w: koncercie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, jako reprezentacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Niepodległości (2013), Dożynkach Prezydenckich w Spale, oraz w Wojewódzkich, Powiatowych i Gminnych na terenie naszego województwa, Ogólnopolskim Konkursie Rolnik-Farmer Roku (2014) oraz Rolnik Pomorza i Kujaw, Międzynarodowym Festiwal Orkiestr Wojskowych z musztrą paradną i programem polskich tańców narodowych (2013 w Gdyni i 2014 w Warszawie), Dobroczynnych Balach Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia m.in.: Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2008, Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy 2013, jest zwycięzcą konkursu Urzędu Marszałkowskiego Rodzynki Pozarządówki 2016, oraz zwycięzcą V Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznego „O Kujawski Wianek” 2015, nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Promocja Województwa (2017), Medal Kazimierza Wielkiego za zasługi dla miasta Bydgoszczy (2018), nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Jubileuszu 60 lecia Zespołu.

Ziemia Bydgoska jest inicjatorem cyklicznych wydarzeń m.in.: koncertów Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada i Konstytucji 3 Maja, koncertów świąteczno-noworocznych, poranków z Folklorem „W malowanej skrzyni”.

Na trasie koncertowej Zespołu znalazły się między innymi takie państwa europejskie jak: Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Francja, Hiszpania, Lichtenstein, Czechy, Litwa a także Serbia, Macedonia i Chorwacja, Czarnogóra. Zespół koncertował w Gruzji, Turcji, w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Peru, Indiach. Ściśle współpracuje ze środowiskiem Polonii na Zaolziu, w USA i w Brazylii. Wszystkie trasy zagraniczne Zespołu były i są związane z uczestnictwem w festiwalach folklorystycznych lub wynikały z indywidualnych zaproszeń koncertowych, których realizacja możliwa jest dzięki konkursom ofert, projektom współfinansowanym z budżetu samorządu a także dzięki wsparciu sponsorów i sympatyków. Zespół ściśle współpracuje z Pałacem Młodzieży i Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury.

O wyjątkowości Zespołu świadczy autentyczna pasja wszystkich jego członków do ludowej muzyki, tańca i śpiewu, wynikająca z indywidualnych zainteresowań polskim folklorem. Na co dzień każda z tych osób podejmuje bardzo zróżnicowane aktywności zawodowe. Koncerty Ziemi Bydgoskiej są uznawane za ważne wydarzenia artystyczne. Odbywają się przy wypełnionych salach koncertowych i pozostają w pamięci jako barwne widowiska, stanowiąc niezwykłe lekcje patriotyzmu uczące szacunku do wartości narodowych.

Dumą Zespołu jest fakt, iż liczy on 150 osób, w tym dzieci od 4 roku życia, młodzież w wieku szkolnym oraz grupę dorosłych. Kierownikiem artystycznym Zespołu, od 1991 roku, jest Elżbieta Kornaszewska-Rogacka, która pełni jednocześnie funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Przez ponad 60 lat działalności Zespół zmieniał swoją siedzibę sześciokrotnie. Aktualnie siedzibą Zespołu jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, w której to szkole Zespół rozpoczynał swoją działalność. Młodzież i dzieci znajdą tu możliwość spokojnego i twórczego działania.

Scroll to Top
Skip to content