Klub wolontariuszy Jest Moc!

O nas

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
(Mahatma Ghandi).

Cytat ten oddaje całą istotę wolontariatu czyli dobrowolne, świadome i niezarobkowe wspieranie własną pracą wybranej przez siebie społecznie pozytywnej inicjatywy. Wolontariusze wspomagają działania, które czynią ten świat lepszym miejscem do życia. Pomagając innym, niosą radość, uśmiech i dobroć. Ale i oni sami, ucząc się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia. Z takimi założeniami powstawał w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 Szkolny Klub Wolontariuszy „Jest Moc!”. Szkolny Klub Wolontariatu „Jest Moc!” współpracuje z organizacjami, fundacjami oraz instytucjami i wespół z nimi podejmuje różnorodne akcje.
Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi, do członkostwa w naszym Klubie.

Scroll to Top
Skip to content