Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

Data publikacji strony internetowej: 2017-04-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-18

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego
ul. Św. Trójcy 37
85-224 Bydgoszcz

tel.: 523791261

e-mail: zsm01@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Ankiewicz-Jasińska, zsm01@edu.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48523791261. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego mieści się przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne oraz 2 wjazdy na teren Szkoły i warsztaty od uliczy Kruszwickiej. Z terenu Szkoły znajdują się wejścia do budynku sali gimnastycznej. Dodatkowo od ulicy Kruszwickej znajduje się wejście i wjazd do budynku nr 2 szkoły.
 2. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 3. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście główne przy którym znajduje się portiernia.
 4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 5. Do wejścia do budynku nr 2 kierujemy się tylko na wskazanie uzyskane przy wejściu głównym. Przy wejściu do budynku nr 2 znajduje się również portiernia służaca do obsługi budynku nr 2.
 6. Kancelaria, Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku Szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.
 7. Budynek główny Szkoły nie jest wyposażony w windy oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynek sali gimnastycznej posiada podjazd i windę dla osób niepełnosprawnych. Chęć dostępu należy zgłosić na dyżurce budynku głównego celem otwarcia bramy głównej do ulicy Kruszwickiej. Łącznik znajdujący się między budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem szkoły nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 9. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych pracowników szkoły. Przed budynkiem głównym szkoły znajduje się ogólnodostepny parking miejski z wyznaczonymi miejscami dal osób niepełnosprawnych.
 10. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 12. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 13. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 14. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).
Scroll to Top