Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu do Hiszpanii na staże zawodowe wyjedzie 16 uczniów i dwóch opiekunów oraz 12 nauczycieli.
Miejsce stażu: Malaga (Hiszpania)
Termin: 8-19 kwiecień 2024 r.


Zasady naboru uczniów do projektu:
Regulamin naboru (określający m.in. szczegółowe kryteria naboru) i Formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej w załącznikach. Wypełnione formularze należy składać w kancelarii szkoły. Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 28 lutego 2024 r. o godz. 10.00. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku głównym szkoły 28 lutego 2024 r. godz. 14.00. 29 lutego 2024 r. odbędzie się spotkanie rodziców i uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Scroll to Top
Skip to content