Mistrzostwa ZSM1 w wyciskaniu sztangi leżąc

Mistrzostwa ZSM1 w wyciskaniu sztangi leżąc zaplanowane są na 1 grudnia, zaś rywalizacja międzyszkolna na 13 grudnia.

Osoby chcące wziąć udział w organizacji imprez mogą zgłaszać się do nauczyciela w-f  p. Marka Lubiszewskiego. Potrzebne są osoby do obsługi ławek, asekuracji, sędziowania, przygotowania oprawy muzycznej i prezentacji zdjęć i filmików.

Otwieramy również zapisy dla zawodników, osoby chcące wziąć udział w rywalizacji mogą zgłaszać się do nauczycieli wychowania fizycznego. Zapisy kończą się 29 listopada.

Regulamin zawodów poniżej.

REGULAMIN JEDENASTYCH MISTRZOSTW ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR1
W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

CEL:

Celem zawodów jest popularyzacja sportów siłowych wśród młodzieży i dorosłych,
a także propagowanie aktywnego uprawiania sportu w szkole.

ZAWODY:

Obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc. Udział mogą brać uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1, sprawni do uprawiania tej dyscypliny.

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Mechanicznych  nr 1 w Bydgoszczy.

TERMIN I MIEJSCE:

1.12.2022r. (piątek) o godz. 9.00 w sali gimnastycznej ZSM nr 1 w Bydgoszczy ul. Świętej

Trójcy 37.

ZGŁOSZENIA I ZAWODNICY:

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego w terminie
do 29 listopada do godz. 15.00.

Uczniowie własnoręcznym podpisem potwierdzają zdolność do uczestnictwa w zawodach
 i brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tej konkurencji.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA TURNIEJU:

Zawody obejmują jedną konkurencję – wyciskanie sztangi leżąc na ławeczce (bez koszulek wspomagających). Przewiduje się rywalizację mężczyzn w trzech podejściach,
w formule Wilks’a. Uczestnicy turnieju będą rywalizować w czterech kategoriach wagowych -70 kg, -80 kg, -90kg, +90kg. Sprzęt oraz technika wykonania podejścia są ustalone przez organizatora.

SĘDZIOWIE I OBSŁUGA TECHNICZNA:

Komisję sędziowską i obsługę techniczną powołuje organizator.

STRÓJ STARTOWY:

Dozwolony jest dowolny strój startowy, obejmujący koszulkę z krótkim rękawem
(aby widoczny był wyprost łokcia), spodnie sportowe lub krótkie spodenki. Konieczne jest zmienne obuwie sportowe. Dozwolone jest używanie opasek na nadgarstki, pasów usztywniających kręgosłup (jeśli jest on używany to powinien być noszony na kostiumie sportowym). Dopuszczalne jest używanie rękawiczek podczas wyciskania.

ZASADY WYCISKANIA SZTANGI LEŻĄC:

 1. Rozstaw rąk nie może przekroczyć 81cm licząc między palcami wskazującymi.
 2. Zawodnik może samodzielnie zdjąć sztangę ze stojaków lub poprosić o podanie obsługę techniczną.
 3. Bój rozpoczyna z wyprostowanych ramion w stawach łokciowych na komendę „start” sędziego.
 4. Po komendzie „start” zawodnik opuszcza sztangę na klatkę piersiową (obszar wzdłuż mostka), dotyka jej, nie musi zatrzymywać. Po dotknięciu od razu wyciska sztangę
  w górę do pełnego, lecz nie przesadnego wyprostu ramion w stawach łokciowych.
 5. Po wyciśnięciu sztangi blokuje ramiona w stawach łokciowych i po komendzie „stojak” sędziego odkłada sztangę na stojaki samodzielnie lub przy pomocy obsługi technicznej.
 6. W przypadku cofnięcia się sztangi podczas wyciskania, sędzia ma prawo wydać polecenie zabrania sztangi zawodnikowi przez obsługę techniczną.
 7. Każdy zawodnik ma prawo podejść do jednego ciężaru maksymalnie dwa razy. Czas próby 45s, czas przerwy między podejściami 2:30 min.

PRZYCZYNY NIE UZNANIA BOJU W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC:

 1. Nieprzestrzeganie sygnałów sędziego do rozpoczęcia lub zakończenia boju.
 2. Nie dotknięcie sztangą klatki piersiowej.
 3. Zmiana pozycji podczas wykonywania właściwego boju, tj. jakikolwiek ruch oderwanie barków z ławeczki lub stóp z podestu/parkietu czy podłogi albo boczne ruchy dłoni na gryfie.
 4. Dozwolone są drobne ruchy stóp i ich małe poruszenia. Stopy muszą pozostawać w kontakcie
  z podłożem.
 5. Wypchnięcie sztangi klatką piersiową, zakołysanie sztangą lub zapadnięcie się gryfu
  w klatkę piersiową po znieruchomieniu w taki sposób, który czyni bój łatwiejszym.
 6. Wyraźne, przesadnie nierówne prostowanie rąk w trakcie wyciskania.
 7. Każdy ruch sztangi w dół podczas wykonywania wyciskania.
 8. Niemożność wyciśnięcia sztangi do jednoczesnego pełnego wyprostu ramion
  w końcowej fazie wyciskania.
 9. Każdy kontakt stóp zawodnika z ławeczką lub jej konstrukcją (np. uderzenie w stojak podczas wyciskania).

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA KLAS:

Drużyna składa się z uczniów jednej klasy. Każda klasa może zgłosić dowolną ilość     zawodników.

Przewiduje się następujące zasady przyznawania punktów w klasyfikacji drużynowej:

 1. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii: 12 pkt,
 2. Za zajęcie drugiego miejsca w kategorii: 10 pkt,
 3. Za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii 8 pkt,
 4. Za zajęcie czwartego miejsca w kategorii 7 pkt,
 5. Do dziewiątego miejsca zawodnik otrzymuje punkt mniej niż poprzednik
  (9 miejsce 2 pkt),
 6. Od dziesiątego miejsca włącznie zawodnik otrzymuje 1 pkt.

UWAGA:

 1. Ważenie zawodników od godziny 8.00 do 8.50
 2. Wszyscy zawodnicy przed ważeniem proszeni są o okazanie ważnej legitymacji szkolnej.
 3. Zawodnik poda wartość pierwszego podejścia na zawodach np. 40 kg (nie licząc rozgrzewki).
 4. Niedostosowanie się do obowiązującego regulaminu zawodów spowoduje niedopuszczenie zawodnika do startu lub jego dyskwalifikacje.
 5. W przypadku uzyskania tego samego wyniku przez dwóch zawodników wyższe miejsce zajmuje zawodnik młodszy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych powyższym regulaminem decydować będzie organizator.

Organizator zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej podczas zawodów.

Scroll to Top
Skip to content