...

Konkurs ekologiczno-językowy (język niemiecki) w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego

W dniu 7 listopada br. byliśmy organizatorami finału Międzyszkolnego Konkursu ekologiczno-językowego dla uczniów bydgoskich szkół ponadpodstawowych pn. „Oszczędzaj wodę w kranie, a ona z nami na dłużej zostanie”. Konkurs został zrealizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego pod patronatem Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy. Jego tematyka wpisuje się w realizację prowadzonej przez Miasto Bydgoszcz edukacji ekologicznej i porusza zagadnienia zmian klimatycznych w korelacji z nauką języka niemieckiego.
3-osobowe drużyny z bydgoskich liceów i techników zmierzyły się z urozmaiconymi zadaniami leksykalnymi w języku niemieckim, które sprawdzały znajomość słownictwa m.in. z zakresu działań przyjaznych środowisku naturalnemu i szkodliwych dla środowiska, alternatywnych źródeł energii, klęsk żywiołowych i zjawisk pogodowych. Uczennice i uczniowie przygotowali również plakat poświęcony oszczędzaniu wody oraz zagrożeniom, jakie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Naszą szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie: Adrian, Maksymilian i Aleksander, którzy uplasowali się na pozycji z wyróżnieniem.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody i upominki zakupione ze środków Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie naszym konkursem, nauczycielom z zaproszonych szkół za zmotywowanie uczniów do udziału, a wszystkim zaangażowanym osobom z klas: 2 gm, 2 pro i 3 ali za wkład w organizację finału. Gratulujemy zwycięzcom i naszemu teamowi!

Organizatorzy

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.