Stypendia dla najlepszych uczniów

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w naszej szkole w dwojaki sposób. Klasy pierwsze składają uroczyste ślubowanie, a uczniowie z wyższych klas, którzy na wybranych specjalnościach osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym, zostają uhonorowani stypendiami przyznanymi przez zakłady pracy. Uczniowie otrzymują stypendia  w ramach ramowych umów o współpracy zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami a naszą szkołą.

W tym roku szkolnym stypendia zostały ufundowane przez:

  • Bohamet-Armatura Sp. z o.o.
  • Bohamet S.A.
  • Graform Sp. z o.o.
  • Belma Accessories Systems Sp. z o.o.
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • Radę Rodziców w ZSM nr 1.

Łącznie programami stypendialnymi zostało objętych w tym roku 13 uczniów.

Serdecznie dziękujemy zakładom pracy za wsparcie działań edukacyjnych w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych umożliwiających uczniom nabywanie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz przyznanie stypendiów za bardzo dobre wyniki w nauce. Gratulujemy również sumiennym i pilnym uczniom.

ZSM nr 1 ramię w ramię z uznanymi przedsiębiorstwami – obieramy dobry kurs!

Scroll to Top