ZSM nr 1
Polityka prywatności w ZSM nr 1

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu realizacji zadań statutowych szkoły oraz wszelkich czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 • Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, organizatorzy praktyk i staży, przewoźnicy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 • Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 • Gdy uzna Pan/Pani, iż Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących statutowej działalności szkoły jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
 • Pliki cookies na stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy nie mają na celu gromadzenia danych osobowych, są potrzebne tylko do prawidłowego funkcjonowania witryny WWW.