ZSM nr 1
Dyrekcja szkoły
Ewa Ankiewicz-Jasińska zdjęcie

Dyrektor szkoły mgr inż. Ewa Ankiewicz-Jasińska

Hanna Jeżewska zdjęcie

v-ce dyrektor mgr Hanna Jeżewska

Iwona Wróbel zdjęcie

v-ce dyrektor mgr inż. Iwona Wróbel

Paweł Sankowski zdjęcie

v-ce dyrektor mgr Paweł Sankowski