ZSM nr 1
BIBLIOTEKA ZSM nr 1 w Bydgoszczy

W bibliotece szkolnej znajdziesz:

  1. Aktualizowany na bieżąco katalog on-line.
  2. Podręczniki dostępne w ramach programu Rodzina 3+.
  3. Lektury, wydawnictwa techniczne.
  4. Literaturę popularno-naukową, literaturę piękną i zbiory specjalne.

Propozycje działań na rok szkolny

  1. CZYTELNIA - to oferta skierowana do tych, którzy doceniają wartość książki. W ramach promocji biblioteki szkolnej zamieszczać będziemy krótkie opinie czytelników na temat książek, które zrobiły na nich wrażenie i tym samym warte są przeczytania, a będące w zbiorach biblioteki szkolnej. Recenzje będą się ukazywać raz w miesiącu.
  2. AKCJA CZYTELNICZA W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KSIĄŻKI (23 kwietnia) - w formule narodowego czytania z uwzględnieniem patronów roku 2023.
  3. "KRYTYKA I OBRONA LEKTUR SZKOLNYCH" debata z udziałem nauczycieli j. polskiego i uczniów (marzec).

Recenzje do pobrania:
22-11-2022 23:38:35Cień wiatru.pdf