Próbna matura z matematyki

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli matematyki szkół ponadpodstawowych wraz z uczniami do udziału w próbnej maturze. Jej celem jest umożliwienie nauczycielom zweryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów przed obowiązkową maturą z matematyki. Autorami arkuszy są nauczyciele matematyki szkół średnich z naszego województwa.

W naszej szkole matura próbna z matematyki odbędzie się w dniach:

Próbna matura na poziomie podstawowym w Formule 2023 odbędzie się 7 marca 2024 roku w godz. 8.00 -11.00

Próbna matura na poziomie rozszerzonym w Formule 2023 odbędzie się 8 marca 2024 roku w godz. 8.00 -11.00

Scroll to Top
Skip to content