...

Konkurs lotniczy FSX

19 stycznia 2024 o godzinie 12:30 (sala 20), zapraszam chętnych (szczególnie w klasach lotniczych) na konkurs symulatora lotów FSX!

Zasady konkursu:

Zaplanowano pięć etapów (lotów) na zasadzie eliminacji po I, II, III i IV etapie, tak, że do finału na ostatni lot awansuje trzech najlepszych zawodników.

W ramach nagród firma GearUP! ufundowała trzy voucher’y na symulator VR samolotu F-18 w Poznaniu.

I miejsce – voucher i cząstkowa ocena celująca z przedmiotu zawodowego,

II miejsce – voucher i cząstkowa ocena bardzo dobra z przedmiotu zawodowego

III miejsce – voucher

Liczba miejsc ograniczona (18) – zapisy przez wiadomość na e- dzienniku do „Buczkowski Karol” – kto pierwszy ten lepszy, liczy się kolejność zgłoszeń!

Z lotniczym pozdrowieniem

mgr inż. Karol Buczkowski

Nauczyciel przedmiotów lotniczych – organizator konkursu

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.