TURBOLANDESKUNDE

Ogólnopolski Konkurs

TURBOLANDESKUNDE – Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego

VIII EDYCJA 2022/2023: TURBOLANDESKUNDE – ӦSTERREICH

Zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy wsparciu Goethe-Institut w Krakowie.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce
i składa się z trzech etapów:

I. Etap szkolny – 10.03.2023 r. (godz. 10:30-12:00): uczniowie rozwiązują w grupach trzyosobowych (o składzie zespołu decyduje nauczyciel) test przesłany do zgłoszonych szkół drogą mailową przez koordynatora konkursu w regionie.

Test w formie dwujęzycznej (pytania są jednocześnie w języku polskim i niemieckim) będzie dotyczył Austrii i zawierał pytania zamknięte oraz otwarte na temat m.in. geografii, historii,  gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. W roku szkolnym  2022/2023 pytania będą dotyczyły Austrii.

Jeśli w szkole jest mniej niż 9 chętnych uczestników, uczniowie piszą test indywidualnie.

II. Etap regionalny – 21.04.2023 r.:zwycięskie grupy I etapu konkursu w tym samym składzie osobowym odpowiadają na pytania zarówno w języku polskim, jak i niemieckim zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat Austrii.

III. Etap ogólnopolski – 04.06.2023 r.: ostatni etap konkursu będzie miał formę mini-projektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki w wybrany rejon Austrii bądź przedstawienie jakiegoś ważnego wydarzenia lub osobistości dotyczących tego kraju w formie prezentacji.

Osoby zainteresowane udziałem w etapie szkolnym Konkursu proszę o przesłanie wiadomości na edzienniku w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego br.

Zakres tematyczny:

– podstawowe wiadomości geograficzne (np. obszar, ludność, sąsiedzi),

– podział administracyjny (np. kraje związkowe i ich stolice),

– zasoby wodne, pasma górskie i szczyty,

– największe miasta,

– najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki,

– symbole narodowe,

– gospodarka (np. najsłynniejsze marki przemysłu),

– środki transportu i lokomocji,

– media (np. najpopularniejsze tytuły prasy i stacje telewizyjne),

– słynne postacie  (np. polityka, kultura, sport, muzyka),

– waluta,

– najważniejsze święta, tradycje i obrzędy,

– tradycyjne potrawy,

– najważniejsze daty i wydarzenia historyczne,

– ciekawostki o państwie i jego obywatelach.

Joanna Komorowska

Nauczyciel języka niemieckiego

Scroll to Top