ZSM nr 1
Wymagania edukacyjne z przedmiotow
Data pliku Link do pliku
30-09-2022 22:50:15Wymagania edukacyjne historia, hit, his na rok szkolny 2022 2023.pdf
12-12-2019 22:30:54PZO przedmioty zawodowe i informatyka.pdf
09-09-2018 19:46:11PZO wf.pdf
06-09-2018 20:26:03PZO z matematyki.pdf
06-09-2018 20:24:22PZO jezyki obce.pdf
20-09-2017 13:58:08PZO z edb.pdf
20-09-2017 13:53:42PZO z biologii.pdf
20-09-2017 13:51:10PZO z geografii.pdf
15-09-2017 21:24:56PZO fizyka.pdf