ABSOLWENCI DLA SZKOŁY

Z okazji Jubileuszu Szkoły absolwenci ufundowali do Izby Tradycji gablotę z szufladami. Głównym darczyńcą był Wiesław Mazurkiewicz wspomógł  go Krzysztof Bielski a Jacek Górecki pokrył koszty transportu z Szubina do szkoły.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia w dniu 20.10.2021 r. wybrano nowy skład Zarządu.

prezes:                 Małgorzata Bielska

wiceprezes:         Tomasz Warda

członkowie:         Ewa Ankiewicz – Jasińska

Jerzy Hermanowski

Zenon Imbierowski

Marek Jeleniewski

Tadeusz Kaczmarek

Czesław Maniewski

Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy

Dnia 20 października 2021 r. (środa) o godz. 16.30 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.00 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 

4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za lata 2015 / 2021. 

6. Wybór członków Zarządu.

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia 

Wielkanoc 2021

Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych w domowym zaciszu dla wszystkich Członków Stowarzyszenia,

życzy Małgorzata Bielska. 

Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu stowarzyszenia (sala nr 1).
Tematyka spotkania:
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019:

• stan finansowy konta,
• rachunek zysków i strat na dzień 2019.12.31,
• bilans sporządzony na dzień 2019.12.31,
• CIT – 8/0.

2. Uchwała członków zarządu 1/2020.
3. Jubileusz Szkoły
4. Sprawy różne – udział absolwentów w przygotowywaniach do Jubileuszu.

Małgorzata Bielska

Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 18 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 17.00 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy imienia Franciszka Siemiradzkiego ( II termin – godzina 17.30 ). 

Porządek zebrania: 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 

2. Sprawozdanie z prac Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 / 2019. 

4. Informacja o dochodach Stowarzyszenia ( stan na 10 grudnia 2019 r.). 

5. Informacja o planach rozwojowych szkoły. 

6. Obchody 110 lecia ZSM Nr 1. 

7. Plany Stowarzyszenia na rok szkolny 2019 / 2020: 

· ·przygotowania do 110-lecia ZSM nr 1,  

· ·promocja szkoły w środowisku lokalnym,  

· ·współpraca z SKKT „MECHANIK”,  

· ·aktywacja Izby Tradycji.  

8. Wolne głosy i wnioski. 

Prezes Stowarzyszenia – Małgorzata Bielska 

Wigilia Stowarzyszenia i SKKT

Zapraszam członków zarządu Stowarzyszenia na wspólną z SKKT „Mechanik” wigilię w dniu 19. grudnia, w czwartek, godzina 17.00, sala nr 5. 

Małgorzata Bielska