Zebranie członków Zarządu

Dnia 15 marca 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia (sala nr 1).

Tematyka spotkania:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022:
  • stan finansowy konta,
  • rachunek zysków i strat na dzień 2022.12.31,
  • bilans sporządzony na dzień 2022.12.31,
  • CIT – 8/0.
 1. Uchwała członków zarządu 1/2023.
 2. Wspomnienie o Dyrektorze Ludwiku Kowalskim.
 3. Sprawy różne.

Małgorzata Bielska