Walne Zebranie Stowarzyszenia

Dnia 16 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 16.30 w sali nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych
Nr 1 odbędzie się Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy im. Franciszka Siemiradzkiego (II termin-godzina 17.00).

Porządek zebrania:

  1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia za rok 2021 / 2022. 
  4. Propozycje pracy członków Stowarzyszenia w roku 2023 ( M. Jankiewicz-Gruszka,
    A. Tomyślak, Cz. Maniewski, M Jeleniewski, M Bielska ).
  5. Wolne głosy i wnioski.

Prezes Stowarzyszenia 
 
Małgorzata Bielska