Spotkanie członków zarządu Stowarzyszenia

Dnia 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w Zespole Szkół
Mechanicznych Nr 1 odbędzie się spotkanie członków zarządu
Stowarzyszenia (sala nr 1).

Tematyka spotkania: