ABSOLWENCI DLA SZKOŁY

Z okazji Jubileuszu Szkoły absolwenci ufundowali do Izby Tradycji gablotę z szufladami. Głównym darczyńcą był Wiesław Mazurkiewicz wspomógł  go Krzysztof Bielski a Jacek Górecki pokrył koszty transportu z Szubina do szkoły.