Walne zebranie członków Stowarzyszenia

Z powodu sytuacji epidemicznej w kraju walne zebranie członków Stowarzyszenia zostaje przełożone na przyszły rok.