ZSM nr 1
Udostępnione foldery nauczycieli
https://zsm01-my.sharepoint.com/personal/pawel_sankowski_zsm01_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpawel%5Fsankowski%5Fzsm01%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2F%21PUBLIKOWANE%21%2FEgzaminy%20zawodowe&originalPath=aHR0cHM6Ly96c20wMS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wYXdlbF9zYW5rb3dza2lfenNtMDFfb25taWNyb3NvZnRfY29tL0VvOEpfak1IaktSS3I3azFsdm1PZC1rQkdBb0RWZWhyVEFFLXM5ZW81NzU2WVE_cnRpbWU9blVGV2U5YlgyRWc
Nauczyciel Link do folderu
Krzysztof Szot https://zsm01-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/krzysztof_szot_zsm01_onmicrosoft_com/Elf5Md08-E5LhUZ51FjruoEBwbfG_BpOnygR9PxO0P6s8A
Paweł Sankowski https://zsm01-my.sharepoint.com/personal/pawel_sankowski_zsm01_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpawel%5Fsankowski%5Fzsm01%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2F%21PUBLIKOWANE%21%2FEgzaminy%20zawodowe&originalPath=aHR0cHM6Ly96c20wMS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9wYXdlbF9zYW5rb3dza2lfenNtMDFfb25taWNyb3NvZnRfY29tL0VvOEpfak1IaktSS3I3azFsdm1PZC1rQkdBb0RWZWhyVEFFLXM5ZW81NzU2WVE_cnRpbWU9blVGV2U5YlgyRWc