sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 3mso 3piłka koszykowa / piłka nożna
3mso 3piłka koszykowa / piłka nożna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 prutk-1/3 #913 S_8
pmepizm-2/3 #915 W3
poremuin-3/3 #923 W3_T
zaj_sport_p-p BE POLONIA   infor PR k34k zaj.wych DS S_W1
2 8:00- 8:45 pus-1/3 #914 S_5
pruism-2/3 #918 O1
pomemuin-3/3 #924 W3_T
zaj_sport_p-p BE POLONIA   j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
j.polsk TJ k31
3 8:55- 9:40 pus-1/3 #914 S_5
pmepizpih-2/3 #916 O1
ppemuin-3/3 #925 W3_T
zaj_sport_p-p BE POLONIA2 j.polsk TJ k31 r_matematyka ML S_6 geo #666 k30
4 9:50-10:35 prsso-1/3 #19 S_5
pmepizpih-2/3 #916 O1
nikemuin-3/3 #926 W3_T
fizyka PS S_17 oosn DS S_W1 geo #666 k30 r_matematyka ML S_6
5 10:45-11:30 prsso-1/3 #19 S_5
pm-2/3 #912 S_W7
pnikemuin-3/3 #927 W3_T
chem AW S_18 prsi-1/3 #733 S_15
dtuism-2/3 #921 S_W1
jaz-3/3 #910 S_7
wf EO L3 j.polsk TJ k31
6 11:40-12:25 piabd-1/3 #15 S_16
pkuism-2/3 #919 O1
pnikemuin-3/3 #927 W3_T
mat ML S_6 j.angielski JP S_24 hist #7 k21 przedsięb. #8 k20
7 12:45-13:30 psi-1/3 #736 S_3
ppsium-2/3 #922 O3
npoimcmiu-3/3 #931 S_W7
paii-1/3 #16 S_19
pmeipeie-2/3 #917 O3
ppp-3/3 #928 S_W1
hist #7 k21 mat ML S_6 j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
j.niemiecki-2/3,3/3,1/3 #908 k32
8 13:40-14:25 ppsi-1/3 #723 S_20
pouism-2/3 #920 O1
opoimcmiu-3/3 #930 S_W7
pai-1/3 #18 S_19
jaz-2/3 #909 S_22
prppp-3/3 #929 S_2
mat ML S_6 wf EO L3 j.angielski JP S_27
9 14:35-15:20 zaj_sport_p-p BE POLONIA2
zaj_sport_k-k FC L2
jaz-1/3 #911 S_22
pdtuism-2/3 #945 S_W1
zaj_sport_p-p BE POLONIA
zaj_sport_k-k FC L3
zaj_sport_k-k FC L1 zaj_sport_p-p BE POLONIA
zaj_sport_k-k FC L1
10 15:30-16:15 zaj_sport_p-p BE POLONIA
zaj_sport_k-k FC L3
wf EO L3 zaj_sport_p-p BE POLONIA
zaj_sport_k-k FC L3
zaj_sport_k-k FC L4 zaj_sport_p-p BE POLONIA2
zaj_sport_k-k FC L1
11 16:25-17:10 zaj_sport_p-p BE POLONIA
zaj_sport_k-k FC L3
zaj_sport_k-k FC L3 pnpoimcmiu-3/3 #932 S_17 zaj_sport_k-k FC L4 zaj_sport_p-p BE POLONIA2
zaj_sport_k-k FC L1
12 17:20-18:05   zaj_sport_k-k FC L3      
13 18:15-19:00       zaj_sport_p-p BE POLONIA  
14 19:10-19:55       zaj_sport_p-p BE POLONIA2  
Drukuj plan
wygenerowano 01.12.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum