sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 3msp 3piłka nożna
3msp 3piłka nożna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 npoimcmiu-2/8 #122 Zakład2 infor-2/8 #223 S_7a
ppoiprpnsopr-5/8 #132 S_W2
wf JB L3   jaz-8/8,2/8,4/8,1/8 #222 S_2
jaz-8/8,2/8,4/8,1/8 #222 S_2
jaz-8/8,2/8,4/8,1/8 #222 S_2
ppirppit-5/8 #138 S_3
jaz-8/8,2/8,4/8,1/8 #222 S_2
2 8:00- 8:45 pomemuin-2/8 #102 Zakład2
jaz-5/8 #268 S_30
j.angielski Sk S_30 geo #14 k30 chem V2 S_25 oosn-2/8,1/8 #220 S_W6
oosn-2/8,1/8 #220 S_W6
pm-4/8 #29 Zakład4
popmpkiubk-5/8 #134 S_W4
ppad-8/8 #153 k14k
3 8:55- 9:40 pus-1/8 #50 S_5
poremuin-2/8 #99 Zakład4
oosn-5/8,4/8,8/8 #221 S_W4
oosn-5/8,4/8,8/8 #221 S_W4
oosn-5/8,4/8,8/8 #221 S_W4
hist AP S_23 r_matematyka MV S_27 mat MV S_27 prsi-1/8 #147 S_4
prppp-2/8 #116 S_23
pmeipeie-4/8 #68 Zakład4
pdlm-5/8 #127 S_W1
ppoo-8/8 #152 S_21
4 9:50-10:35 prutk-1/8 #47 S_8
ppemuin-2/8 #106 Zakład4
pmepizpih-4/8 #63 O1
pousrkił-5/8 #133 S_W5
pro-8/8 #149 S_21
mat MV S_27 j.polsk AB S_22 mat MV S_27 prsso-1/8 #51 S_5
pnpoimcmiu-2/8 #124 S_P1
pruism-4/8 #70 Zakład4
pirppit-5/8 #135 S_W2
prpo-8/8 #150 S_21
5 10:45-11:30 paii-1/8 #41 S_19
nikemuin-2/8 #108 Zakład4
pmepizm-4/8 #61 W3
pousrkił-5/8 #133 S_W5
prpai-8/8 #148 k34k
j.polsk AB S_22 j.angielski Sk S_30 j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
psi-1/8 #52 S_7a
ppp-2/8 #113 S_1
pkuism-4/8 #73 Zakład4
popmpkiubk-5/8 #134 S_W4
ppaw-8/8 #157 S_21
6 11:40-12:25 piabd-1/8 #56 S_16
pnikemuin-2/8 #110 Zakład4
ppsium-4/8 #888 S_W1
pooił-5/8 #142 k32
paii-8/8 #40 S_19
hist AP S_23 j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
j.niemiecki-1/8,8/8,5/8,2/8,4/8 #6 S_13
fizyka S_22 pus-1/8 #50 S_5
pouism-4/8 #78 Zakład4
ppdlm-5/8 #130 S_W2
paw-8/8 #156 S_21
7 12:45-13:30 ppsi-1/8 #54 S_19
pnikemuin-2/8 #110 Zakład4
pdtuism-4/8 #83 S_W1
ooił-5/8 #139 k32
prpbd-8/8 #58 S_4
geo #14 k30 j.polsk AB S_22 zaj.wych EH k25 pai-1/8 #35 S_19
dtuism-4/8 #80 Zakład4
ppaad-8/8 #155 S_20
8 13:40-14:25 infor-1/8,8/8,5/8,4/8 #224 S_29
opoimcmiu-2/8 #119 Zakład4
infor-1/8,8/8,5/8,4/8 #224 S_29
infor-1/8,8/8,5/8,4/8 #224 S_29
infor-1/8,8/8,5/8,4/8 #224 S_29
przedsięb. K_ k20 r_matematyka MV S_27 wf JB L1 prsso-1/8 #51 S_5
pmepizpih-4/8 #64 Zakład4
paad-8/8 #154 S_20
9 14:35-15:20       wf JB L2 religia-1/8 #253 S_7
10 15:30-16:15   zaj_sport_p s1 POLONIA     religia-1/8 #254 S_7
11 16:25-17:10   zaj_sport_p s1 POLONIA2 zaj_sport_p s1 POLONIA   zaj_sport_p s1 POLONIA
12 17:20-18:05 zaj_sport_p s1 POLONIA2 zaj_sport_p s1 POLONIA zaj_sport_p s1 POLONIA   zaj_sport_p s1 POLONIA
13 18:15-19:00 zaj_sport_p s1 POLONIA2   zaj_sport_p s1 POLONIA   zaj_sport_p s1 POLONIA
14 19:10-19:55       zaj_sport_p s1 POLONIA  
15 20:05-20:50       zaj_sport_p s1 POLONIA2  
Drukuj plan
wygenerowano 20.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum