sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 4ms
4ms
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 zaj_sportowe-1/2 DB Lotto4
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto
zaj_sportowe-1/2 DB Lotto
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto3
wiai-1/6 AJ S_15
twikm-3/6 #346 S_21
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
 
2 8:00- 8:45 zaj_sportowe-1/2 DB Lotto
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto4
zaj_sportowe-1/2 DB Lotto
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto3
wiai-1/6 AJ S_15
twikm-3/6 #346 S_21
duk-6/6 #358 k22
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
j.rosyjski-2/6,2/6,2/6 #353 S_23
 
3 8:55- 9:40 zaj_sportowe-1/2 DB Lotto3 zaj_sportowe-1/2 DB Lotto
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto3
wiai-1/6 AJ S_15
r_fizyka-3/6,6/6,2/6 #355 S_18
r_fizyka-3/6,6/6,2/6 #355 S_18
r_fizyka-3/6,6/6,2/6 #355 S_18
zaj_sportowe-1/2 DB Lotto3
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto
 
4 9:50-10:35 sbd-1/6 BM S_16
osp-2/6 #810 S_5
duk-6/6 #358 k22
r_informat.-1/6 AJ S_15
ueiasp-2/6 #348 S_5
ouism-3/6 #347 O1
tiopk-6/6 #359 S_W1
u_hist.i sp. EC S_25 zaj_sportowe-1/2 DB Lotto
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto3
 
5 10:45-11:30 sbd-1/6 BM S_16
osp-2/6 #810 S_5
duk-6/6 #358 k22
wiai-1/6 AJ S_15
ueiasp-2/6 #348 S_5
eiem-3/6 JG S_17
tiopk-6/6 #359 S_W2
mat EH k14k r_matematyka EH k14k  
6 11:40-12:25 mat EH k32 j.angielski Sk S_30 j.angielski Sk S_30 j.angielski Sk S_30 tsiai-1/6 KS S_19
biespa-2/6 #350 S_18
ouism-3/6 #347 O1
tiopk-6/6 #359 S_W1
7 12:45-13:30 wf bg L2 wf AK kWF j.polsk AS k21 zaj.wych AS k21 tsiai-1/6 KS S_19
osp-2/6 #810 Sw
peie-3/6 #345 S_W1
ehk-6/6 #357 S_W2
8 13:40-14:25 tsiai-1/6 KI O2
biespa-2/6 #350 S_5
mpipwm-3/6 #349 O3
tiopk-6/6 #886 S_W5
tsiai-1/6 KS S_19
ueiasp-2/6 #348 S_21
uism-3/6 #354 S_W5
tiopk-6/6 #359 S_W2
r_matematyka EH k30 mat EH k14k prbd-1/6 KY S_4
biespa-2/6 #350 S_5
peie-3/6 #345 S_W1
ehk-6/6 #357 S_W2
9 14:35-15:20 prbd-1/6 KY S_4
biespa-2/6 #350 S_5
mpipwm-3/6 #349 O3
tsiai-1/6 KS S_19
ueiasp-2/6 #348 S_5
uism-3/6 #354 S_W5
tiopk-6/6 #359 S_W1
j.polsk AS k21 j.polsk AS k21 ehk-6/6 #357 S_W2
10 15:30-16:15 tsiai-1/6 KI O2
osp-2/6 #809 S_W2
mpipwm-3/6 #349 O3
prbd-1/6 KY S_4
osp-2/6 #810 S_5
tiopk-6/6 #359 S_W4
wf AK S_6 j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
osp-2/6 #809 S_21
j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
ehk-6/6 #357 S_W2
11 16:25-17:10 mpipwm-3/6 #349 O3 prbd-1/6 KY S_4
duk-6/6 #358 k22
zaj_sportowe-1/2 DB Lotto3
zaj_sportowe-2/2 PG Lotto
j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
osp-2/6 #809 S_21
j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
j.niemiecki-3/6,6/6,1/6 #352 S_1
tiopk-6/6 #886 S_W5
12 17:20-18:05 mpipwm-3/6 #349 O3   zaj_sportowe-2/2 PG Lotto osp-2/6 #809 S_P1 religia-rel #360 S_5
13 18:15-19:00 mpipwm-3/6 #349 O3       religia-rel #360 S_5
Drukuj plan
wygenerowano 18.10.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum