sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 2msw
2msw
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 wf bg S_9 religia-rel MP S_2   przedsięb. K_ k20 j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
2 8:00- 8:45   religia-rel MP S_2   oosn DL S_W6 j.angielski KI S_9
3 8:55- 9:40 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
biol BK S_12 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
utk-1/4 #369 k23
oremuin-2/4 #58 S_W4
hist AP S_23
4 9:50-10:35 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
infor-1/2 MV S_27
infor-2/2 EP S_7a
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
biol BK S_12 pai-1/4 #375 S_15
poremuin-2/4 #400 S_W6
5 10:45-11:30 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
  zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
  j.polsk TJ k31
6 11:40-12:25   zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
  zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
j.polsk TJ k31
7 12:45-13:30 mat KD S_9 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
prsso-1/4 #379 S_20
npoimcmiu-2/4 #121 S_29
pmepizm-3/4 #382 O3
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
8 13:40-14:25 r_matematyka KD S_9 zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
pai-1/4 #375 S_15
prppp-2/4 #406 S_21
pmepizpih-3/4 #383 S_W5
prutk-1/4 #377 k33k
pemuin-2/4 #402 S_W2
pruism-3/4 #385 S_1
zaj_sportowe-1/2 PG Lotto
zaj_sportowe-2/2 TC Lotto2
9 14:35-15:20 prlsk-1/4 #381 S_3
omemuin-2/4 #67 S_W4
puism-3/4 #87 O1
mat KD S_11 prlsk-1/4 #381 O2
prppp-2/4 #406 S_21
pruism-3/4 #385 O1
eus-1/4 #378 S_4
ppemuin-2/4 #403 S_W2
pouism-3/4 #388 S_W4
wf bg L3
10 15:30-16:15 wf bg L3 j.polsk TJ k31 prlsk-1/4 #381 O2
pomemuin-2/4 #615 S_W6
pkuism-3/4 #387 S_W7
mielsk-1/4 #380 S_4
nikemuin-2/4 #410 S_W2
pmeipeie-3/4 #390 S_1
zaj.wych bg L2
11 16:25-17:10 chem SM S_26 ppsk-1/4 #376 S_8
ppp-2/4 #407 S_W7
pm-3/4 #21 S_17
prsso-1/4 #379 S_20
oremuin-2/4 #599 S_W4
dtuism-3/4 #389 S_W7
j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.niemiecki-3/6,2/6,1/6 #366 S_31
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
j.rosyjski-4/6,5/6,6/6 #99 S_32
fizyka k32
12 17:20-18:05 meipeie-3/4 #384 S_17 hist AP S_23 mielsk-1/4 #380 O2
pnikemuin-2/4 #409 S_W6
ppsium-3/4 #393 O1
   
13 18:15-19:00   j.angielski KI k10 pemuin-2/4 #402 S_W6
kuism-3/4 #386 S_W1
   
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum