sql-logo plan zajęćzespołu szkół mechanicznych nr 1

Plan lekcji oddziału - 2msp
2msp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:05- 7:50 zaj_sport_p DW POLONIA     religia-rel MP S_1  
2 8:00- 8:45 zaj_sport_p DW POLONIA zaj_sport_p DW POLONIA zaj_sport_p DW POLONIA religia-rel MP S_12  
3 8:55- 9:40 zaj_sport_p DW POLONIA zaj_sport_p DW POLONIA zaj_sport_p DW POLONIA utk-1/6 #369 k23
oremuin-2/6 #58 S_W4
pootweia-4/6 #985 S_W1
psl-5/6 #515 S_P1
opmpkiubk-6/6 #15 S_W2
wotpis-5/6 #520 S_9
pirppit-6/6 #512 S_W4
4 9:50-10:35   zaj_sport_p DW POLONIA zaj_sport_p DW POLONIA hist WM S_25 ppotpis-5/6 #519 S_18
ppirppit-6/6 #513 S_W2
5 10:45-11:30 biol BK S_12     j.polsk AB S_22 przedsięb. KZ S_29
6 11:40-12:25 j.angielski LP S_29 wf RR L2 wf RR L2 r_matematyka EH k30 mat EH k14k
7 12:45-13:30 hist WM S_25 wf RR L2 prsso-1/6 #379 S_20
poremuin-2/6 #400 S_W2
pmepizm-3/6 #382 S_18
potweia-4/6 #987 S_17
psl-5/6 #515 S_P1
ooił-6/6 #514 S_W7
oosn DL O1 j.polsk AB S_22
8 13:40-14:25 biol BK S_12 infor MV S_20 pai-1/6 #375 S_15
pemuin-2/6 #402 S_W2
pruism-3/6 #385 O1
pootweia-4/6 #985 S_W1
jaz-5/6 #18 S_29
ppoiprpnsopr-6/6 #508 S_W7
prutk-1/6 #377 k33k
pemuin-2/6 #402 S_W2
pruism-3/6 #385 S_1
psl-4/6 #983 S_P1
ppotpis-5/6 #519 S_5
pousrkił-6/6 #123 S_W7
j.polsk AB S_22
9 14:35-15:20 mat EH k14k chem SM S_26 pai-1/6 #375 S_15
npoimcmiu-2/6 #121 S_13
pmepizpih-3/6 #383 S_W5
potweia-4/6 #987 S_17
ppotpis-5/6 #519 S_11
ppoiprpnsopr-6/6 #508 S_W7
eus-1/6 #378 S_4
ppemuin-2/6 #403 S_W2
pouism-3/6 #388 S_W4
potweiaa-4/6 #986 S_W1
potpis-5/6 #521 S_P1
pousrkił-6/6 #123 S_W7
j.angielski LP S_29
10 15:30-16:15 j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
zaj.wych BK S_12 prlsk-1/6 #381 S_20
pomemuin-2/6 #615 S_W6
pkuism-3/6 #387 S_W7
psl-4/6 #983 S_P1
wotpis-5/6 #520 S_11
ppdlm-6/6 #506 S_10
mielsk-1/6 #380 S_6
nikemuin-2/6 #410 S_W2
pmeipeie-3/6 #390 S_18
pootweia-4/6 #985 S_W1
potpis-5/6 #521 S_P1
ousrkił-6/6 #122 S_W7
fizyka k32
11 16:25-17:10 j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
j.niemiecki-3/6,2/6,6/6,1/6 #523 k22
prlsk-1/6 #381 S_3
pnikemuin-2/6 #409 S_W4
ppsium-3/6 #393 O1
wotweia-4/6 #397 S_W1
potp-5/6 #997 S_P1
popmpkiubk-6/6 #620 S_W7
prsso-1/6 #379 S_20
omemuin-2/6 #67 S_W4
dtuism-3/6 #389 S_W7
potweiaa-4/6 #986 S_W1
potp-5/6 #997 S_P1
   
12 17:20-18:05 ppsk-1/6 #376 S_8
ppp-2/6 #407 S_25
kuism-3/6 #386 S_W1
prlsk-1/6 #381 S_3
oremuin-2/6 #58 S_W4
meipeie-3/6 #517 S_17
wotweia-4/6 #397 S_W1
pdlm-6/6 #24 S_W5
mielsk-1/6 #380 S_10
potweiaa-4/6 #986 S_W1
potpis-5/6 #521 S_P1
   
13 18:15-19:00 pm-3/6 #21 S_17 jaz-4/6 #370 S_29      
14 19:10-19:55 puism-3/6 #391 O3   j.rosyjski-5/6,4/6 #367 S_32
j.rosyjski-5/6,4/6 #367 S_32
   
15 20:05-20:50     j.rosyjski-5/6,4/6 #367 S_32
j.rosyjski-5/6,4/6 #367 S_32
   
Drukuj plan
wygenerowano 18.10.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum