ZSM nr 1
Koła zainteresowań i sekcje sportowe

Koła zainteresowań


Koło Przyjaciół Biblioteki (M. Kwiatkowska)

Koło fotograficzne (J. Grymuza, P. Waliszewski)

Koło dekoratorsko - plastyczne (M. Kwiatkowska, D. Płachta)

Koło fizyczne (P. Sankowski, S. Kaźmierczak)

Koło geograficzne ( E. Drobińska, B. Makowska)

Koło informatyczne (A. Szymkowiak, K. Szot)

Koło programowania (M. Miciak, M. Grzywacz)

Koło filmowe (J. Grymuza, P. Waliszewski)

Koło matematyczne (M. Lubińska, K. Zarzyka, J. Rutkowska, A. Hejmann, E.Ziarkowska)

Gazetka „Nowiny szkolne” (E. Ankiewicz-Jasińska, A. Szymkowiak, A. Błasik)

Międzyszkolne Koło Turystyki Kajakowej (M. Lubiszewski)

Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny (Cz. Maniewski)

Szkolny Klub Europejski (M. Wojtynowska)

Orkiestra szkolna (R. Biskupski)

Klub Honorowego Krwiodawstwa (M. Sobieraj, D. Płachta, M. Kwiatkowska, A. Nawrotek)

Koło recytatorsko - teatralne (M.Gutkiewicz, H. Pańczyk, H. Kruger)

Koło szachowe (D. Płachta, B. Żmijewski)

Koło tańca towarzyskiego (D. Płachta)

Koło lotnicze (P. Nowakowski)


SEKCJE SPORTOWE


Piłka siatkowa dziewcząt (R. Ryczak)

Piłka siatkowa chłopców (M. Lubiszewski)

Piłka ręczna dziewcząt (M. Biegańska)

Piłka nożna chłopców (M. Lubiszewski, D Bryłka)

Piłka koszykowa chłopców (M. Florek)

Piłka siatkowa chłopców (M. Florek)