ZSM nr 1
Dużury doradcy zawodowego

Godziny dyżurów PIK w ramach projektu Akcja-Kwaifikacja:

Doradca zawodowy: Beata Makowska - sala nr 16

CZWARTEK: 7.45-9.45 (1.10.2020 do 03.12.2020)

Adres kontaktowy: szok@zsm1.bydgoszcz.pl