ZSM nr 1
Regionalny Konkurs pt. „Moja pasja i drukarka 3D

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i wykonać logo swojej szkoły. Uczeń tworzy model techniką Druku 3D. Konkurs jest realizowany w dwóch grupach wiekowych – szkoła podstawowa od 10 do 14 lat oraz szkoła ponadpodstawowa od 15 do 19 lat. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2023 r. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań i twórczości własnej uczniów oraz wzbudzenie aktywności zarówno we własnej szkole, jak również na forum regionalnym. Konkurs jest alternatywną propozycją na zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, pozwala na szukanie pomysłów, rozwój kompetencji poznawczych, budowanie klimatu w szkole do rozwoju pasji. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa w załączniku.

Zapraszamy do udziału.