Pilotażowy program wsparcia mentalnego LifePlan Academy

Informujemy, że rozpoczyna się pilotażowy program wsparcia mentalnego bydgoskiej młodzieży LifePlan Academy realizowany przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Fundacją Marka Kamińskiego. Jesteśmy jedną z 10 szkół, które przystąpią do projektu. LifePlan Academy adresowany jest do młodzieży w wieku 13-17 lat. Warsztaty bazują na 5 krokach metody Biegun Marka Kamińskiego, osobistych doświadczeniach zdobytych podczas wypraw polarnych oraz rozwijających podróży. LifePlan wyposaża uczestników w kapitał, który zaprocentuje do końca ich życia. Autorem programu LifePlan Academy jest Marek Kamiński. Metoda motywacyjna Biegun, która wykorzystywana jest przez trenerów LifePlan Academy, pozwalająca przekraczać granice swoich możliwości, została stworzona na podstawie doświadczeń Marka Kamińskiego, który jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz oraz był liderem wyprawy z niepełnosprawnym Jankiem Melą na biegun północny i południowy. Na bazie doświadczenia w osiąganiu pozornie niemożliwych celów i autorskiej metody Biegun, program wyposaża młodzież w narzędzia do wyznaczania sobie celów i ich osiągania oraz wspiera w świadomym wyborze ścieżki kariery zawodowej. Zajęcia z uczniami (w ramach godzin wychowawczych) będą prowadzić pedagodzy/psycholodzy/ wychowawcy klas z naszej szkoły, posiadający certyfikat trenera programu LifePlan Academy, uprawniający do pracy z młodzieżą metodą Biegun.

Scroll to Top