Dzisiaj staż, jutro praca – płatne wakacyjne staże i praktyki

Ogłaszamy nabór na płatne staże/praktyki wakacyjne w zakładach pracy dla uczniów Technikum i Szkoły Branżowej w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie do 31.03.2023 r. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie WWW szkoły w zakładce „Projekty/Dzisiaj staż, jutro praca” oraz w gablotach szkolnych (budynek główny, warsztaty szkolne oraz w budynku przy ul. Kruszwickiej). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony WWW lub z portierni (budynek główny). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w portierni lub w gabinecie wicedyrektora w budynku warsztatów szkolnych.

Scroll to Top