...

„Com ja dla Ciebie Polsko uczynił”- uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

„Com ja dla Ciebie Polsko uczynił”- uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, która odbędzie się w Auli, w poniedziałek 13 listopada, o godzinie 10.45. Zapraszamy na wspólne świętowanie!Program przygotowała klasa 2msw prowadzona przez Hannę Cembrowską.

Scroll to Top
Skip to content Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.