Zapraszamy do zapisów na darmowe zajęcia i kursy dodatkowe w ramach projektu „Akcja - kwalifikacja”

Harmonogram zajęć

Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:
programowanie robotów / technik informatyk / 2 grupy po 10 osób
przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe E.12 / technik informatyk / 1 grupa 10 osobowa
komputerowe wspomaganie projektowania / technik informatyk / 2 grupy po 10 osób
Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe E.13 / technik informatyk / 3 grupy po 10 osób
Język angielski zawodowy w branży informatycznej / technik informatyk / 3 grupy po 10 osób
Obsługa obrabiarek CNC / technik mechatronik / 1 grupa 5 osobowa
Obsługa frezarki i tokarki konwencjonalnej / technik mechanik / 1 grupa 5 osobowa
Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe E.14 / technik informatyka / 1 grupa 10 osobowa
Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe E.21 / technik automatyk sterowania ruchem kolejowym / 1 grupa 10 osobowa.

Szkolenia i kursy dla uczniów:
Kurs specjalistyczny w zakresie Eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej / 2 grupy po 10 osób.

Staże dla uczniów. (w przygotowaniu)

Szkolenia dla nauczycieli:
Kurs specjalistyczny Programowanie PLC i środowisko Grafcet
Kurs specjalistyczny w zakresie Eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1kV i powyżej.

Formularz zgłoszeniowy, deklarację i oświadczenie można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji udziela: wicedyrektor Paweł Sankowski, tel: 501 552 623, sankowski.pawel@gmail.com

Pliki do pobrania
Data Link do pliku
29-11-2017 20:01:51Akcja kwalifikacja.pdf
03-03-2017 19:58:35Oświadczenie uczestnika projektu.docx
03-03-2017 19:58:33Formularz zgłoszeniowy nauczyciele.docx
03-03-2017 19:58:31Formularz zgłoszeniowy uczeń.docx
03-03-2017 19:58:29deklaracja nauczyciela.docx
03-03-2017 19:58:28regulamin uczniowie.pdf
03-03-2017 19:58:27deklaracja uczeń.docx
03-03-2017 19:58:24regulamin nauczyciele.pdf