Nowy kierunek w ZSM nr 1 - technik programista

Technik programista to nowy kierunek w naszej szkole. Skierowny jest do uczniów pragnących zdobyć zawód programisty - jeden z najlepiej opłacanych obecnie zawodów z branży informatycznej.

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Java, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS 3 (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Kwalifikacje w zawodzie technik programista:
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
- Tworzyć i administrować bazy danych;
- Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
- Projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe;
- Projektować, programować i testować aplikacje desktopowe;
- Projektować, programować i testować aplikacje mobilne.

Zapraszamy!