eTwinning - Our Christmas Time

Program eTwinning - Podsumowanie projektu „Our Christmas Time” Projekt „Our Christmas Time” został zawiązany w dniach 15-16 listopada 2019 r. podczas seminarium szkoleniowo-kontaktowym pt. Programowanie eTwinning w Opolu. W seminarium wzięła udział pani Anna Szymkowiak nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 i to ona była jednym z współautorów projektu.
W projekcie współpracowało 14 partnerów z Polski, Czech, Francji, Grecji, Turcji, Chorwacji, Hiszpanii, Rumunii, Serbii, Litwy, Słowacji. Celem projektu było przygotowanie ręcznie robionych pocztówek świątecznych i wysłanie ich tradycyjną pocztą do trzynastu szkół uczestniczących w projekcie.
Nasze karty świąteczne zostały przygotowane przy użyciu różnych technik. Tworzyliśmy karty w programach graficznych m.in.: CorelDraw, Gimp, Photoshop, wyklejaliśmy przy użyciu wycinanek oraz malowaliśmy farbami. Dwunastu uczestników projektu z Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 wzięło udział w wydarzeniach i konkursach świątecznych, które zostały zorganizowane w szkole, aby zaprezentować nasze tradycje świąteczne uczestnikom projektu. Zrobiliśmy zdjęcia świątecznie udekorowanego naszego miasta - Bydgoszczy. Wszystkie wydarzenia były prezentowane na zdjęciach na platformie Twinspace. Podczas projektu uczniowie uzupełnili profil na portalu oraz przygotowali prezentację. W prezentacji przedstawili siebie, swoje zainteresowania, szkołę.
Najistotniejszą rolą nauczyciela - uczestnika projektu było monitorowanie pracy uczniów podczas zajęć w projekcie, dzielenie się działaniami na platformie w celu zainspirowania innych nauczycieli i uczniów jak również inspirowanie młodych ludzi do chęci ciągłego uczenia się, zdobywania nowych doświadczeń.
Zwieńczeniem projektu było utworzenie w każdej szkole wystawy, przedstawiającej działania końcowe projektu - karty świąteczne zaprojektowane przez uczestników z różnych stron świata, oraz umieszczenie zdjęć na stronie projektu eTwinning Twinspace.
Pliki do pobrania
Data Link do pliku