Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy


Założone w dniu 15.10.2015 roku
KRS - 0000 578177
REGON - 362748927
NIP - 967 136 7465

Posiadacz Rachunku
Bank Spółdzielczy w Osiu
ul. Dworcowa nr 8
86 - 150 Osie

61 8169 0006 0010 6669 2000 0010

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Prezes - Mirosława Michalska - Winkel
Wiceprezes - Jan Kryszkiewicz
Skarbnik - Jerzy Golonka
Sekretarz - Grzegorz Straub
Członek Zarządu - Paweł Telega
Członek Zarządu - Michał Jankowski

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Anna Slesińska
Członek - Grzegorz Kotlarz
Członek - Gabriela Brygman


Dokumenty do pobrania
Statut S. M. K. w Bydgoszczy -.docx

Logo Stowarzyszenia