Godlo Polski
Strona główna   E-dziennik   Plan lekcji   ZASTĘPSTWA   Nabór 2017   Plan praktyk   Organizacja roku szkolnego   Hymn szkoły 24/10/2017
Technikum Mechaniczne nr 1
Kontakt ze szkołą
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
Stowarzyszenie ZSM nr 1
Kontakt z pedagogiem
Doradca zawodowy
Oferty pracy dla absolwentów
Informacje dla seniorów

Podręczniki szkolne
Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Dokumenty do pobrania
Ewaluacja zewnętrzna
Dyżury nauczycieli
Konsultacje przedmiotowe
PZO

Projekty UE (EFS)
COMENIUS
COMENIUS 2
eTwinning
Erasmus+ 2016
Sukcesy uczniów
Osiągnięcia uczniów w konkursach

Egzamin maturalny info
Egzamin zawodowy info
CAD/CAM

Samorząd szkolny
Koła zainteresowań
Gazetka szkolna
Galerie zdjęć
Centrum e-szkoleń
Biblioteka szkoły
Kalendarz imprez
Konkursy
Orkiestra szkolna
Jubileusz 105-lecie ZSM nr 1

Porozumienie Szkół Lotniczych
Porozumienie z UTP
Serwis komputerowy
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty UE
Zawodowe Horyzonty 5 – rok szkolny 2014 / 2015

1.      Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z języka niemieckiego
2.      Wsparcie indywidualne pedagogiczne
3.      Język angielski w firmie
4.      Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
5.      Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu zawodowego – technik informatyk
6.      Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
7.      Zajęcia edukacyjne z komunikacji interpersonalnej
8.      Zajęcia dodatkowe – język polski
9.      Komputerowe wspomaganie projektowania w CAD/CAM
10.  Programowanie robotów
11.  Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
12.  Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych – Budowa i eksploatacja statków powietrznych
13.  Zajęcia dodatkowe z przedmiotu maturalnego – język niemiecki
14.  Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy - przedsiębiorczość na egzaminie zawodowym
15.  Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego -technik mechatronik
16.  Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych – Projektowanie układów PiH
17.  Zajęcia przygotowujące do wejścia na rynek pracy – doradztwo edukacyjno-zawodowe
18.  Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego
19.  Zajęcia dodatkowe (przygotowujące uczniów do matury z przedmiotu-matematyka)
20.  Zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury z fizyki
21.  Zajęcia specjalistyczne z obsługi obrabiarki CNC
22.  Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego-mechatronik
23.  Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów zawodowych – technik awionik

Wycieczka z doradztwa edukacyjnego zawodowego w przedsiębiorstwie w ramach Zawodowych Horyzontów 5. 


Dnia 5 grudnia 2014r. w ramach projektu Zawodowe Horyzonty 5 odbyła się wycieczka do Bydgoskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, podczas której uczestnicy zwiedzali Firmę SPX. Firma ta jest ogólnoświatowym dostawcą rozwiązań z zakresu inżynierii procesowej i automatyki dla branży mleczarskiej, przemysłu spożywczego, morskiego, farmaceutycznego i służby zdrowia. Następnie uczestnicy udali się do Inowrocławia do Firmy PPHU OPAK-MET, która specjalizuje się w obróbce metali dla niemieckiego przemysłu kolejowego oraz produkuje wyroby dla przemysłu motoryzacyjnego, rolniczego i budowlanego.

 IMAG1710.jpg

IMAG1711.jpg

IMAG1713.jpg

IMAG1715.jpg

IMAG1717.jpg

IMAG1718.jpg

IMAG1720.jpg

IMAG1723.jpg
Zajęcia ZH5 - relacja fotograficzna: 

1. Język niemiecki:

jn1.JPG


jn2.JPGRelacje i zdjęcia z wycieczek, które odbyły się w ramach programu Zawodowe Horyzonty 5:

http://dz.zsm1.bydgoszcz.pl/news.php

http://galerie.zsm1.bydgoszcz.eu/thumbnails.php?album=13

http://galerie.zsm1.bydgoszcz.eu/thumbnails.php?album=12


Zdjęcia z zajęc Zawodowe Horyzonty 5: http://www.zsm1.bydgoszcz.pl/news.php?readmore=1401

Projekty UE realizowane w szkole:

Zawodowe Horyzonty 5 – rok szkolny 2013 / 2014

<!--Przedsiębiorczość   - A. Burchard

<!--Doradztwo edukacyjne zawodowe - E. Podgórska,  B. Makowska

<!--Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne – M. Jankiewicz-Gruszka, M. Gutkiewicz

<!--Doradztwo zawodowe: Szkolny Klub Pracy do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - B. Makowska

<!--Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego  - technik informatyk  - M. Jaśkowiak, A. Nawrotek

<!--Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego technik mechanik - P. Nowakowski, A. Gawrych

<!--Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego mechatronik - T. Talaśka, D. Leszczyński

<!--Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego – technik awionik – A. Tomyślak

<!--Zajęcia przygotowujące do egzaminu technik mechanik lotniczy - W. Kokoszczyński , L. Bagniewski

<!--Zajęcia dodatkowe z matematyki – E. Ziarkowska, K. Zarzyka, M.  Lubińska, J. Rutkowska

<!--Zajęcia dodatkowe do matury z języka niemieckiego – J. Komorowska, B. Chaberska

<!--Zajęcia dodatkowe z j. rosyjskiego – A. Przybylska-Kitab, P.  Waliszewski

<!--Zajęcia dodatkowe z j. polskiego – M. Gutkiewicz, H. Pańczyk, A. Sroka, J. Trojanowska

<!--Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego – B. Moraczewska, M. Goździewska, J.  Grymuza, M. Skrzyniarz

<!--Zajęcia dodatkowe z fizyki- P. Sankowski

<!--Zajęcia dodatkowe programowanie robotów - A. Jasińska, K. Szot

<!--Zajęcia dodatkowe  komputerowe wspomaganie projektowania – A. Jasińska, K. Szot

<!--Zajęcia dodatkowe język angielski w firmie – M. Skrzyniarz, D. Dytrych

<!--Zajęcia dodatkowe Programowanie obwodów PiH – D.  Leszczyński, Cz.  Maniewski

<!--Zajęcia dodatkowe programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – A. Gawrych

<!--Naprawa sprzętu komputerowego – M. Jaśkowiak

<!--Wsparcie indywidualne i pedagogiczne – I. DworskaProjekt "Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa"
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    
    Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa to projekt, który na ścieżce innowacji
    pedagogicznej wprowadza do przebiegu lekcji fizyki multimedialne pokazy
    doświadczeń, zastosowania w praktyce wiedzy, symulacje procesów
    fizycznych. W ramach działania szkoła otrzymała zestaw filmów i gier
    edukacyjnych oraz czytnik Blu-Ray. Projekt realizujemy przy współpracy
    z Politechniką Koszalińską.
    Koordynatorem projektu w naszej szkole jest: mgr Paweł Sankowski.
    


Projekt "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    
    Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne to projekt  
    realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd
    Marszałkowski i Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka
    Siemiradzkiego w Bydgoszczy. W ramach projektu młodzież uczestniczy
    w zajęciach prowadzonych przez wykładowców UMK i nauczycieli ZSM nr 1.
Projekt „Zawodowe horyzonty 4” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


   1. 2012/2013 projekt "Zawodowe horyzonty 4"

   1.1 Programowanie robotów
   1.2 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
   1.3 Doradztwo zawodowe
   1.4 Fizyka
   1.5 Matematyka
   1.6 Język angielski
   1.7 Język niemiecki
   1.8 Język rosyjski
   1.9 Grafika komputerowa
   2.0 Programowanie obwodów P i H
   2.1 Komputerowe programowanie obraiarek sterowanych numerycznie
   2.2 Przedsiębiorczość
   2.3 Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne
   2.4 Język polski


2. 2011/2012 projekt "Zawodowe horyzonty 3"
 
   
1.1 Programowanie robotów
    1.2 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
   
1.3
Doradztwo zawodowe
    1.4 Fizyka
   
1.5 Matematyka
    1.6 Język angielski
    1.7 Język niemiecki
    1.8 Język rosyjski
    1.9 Grafika komputerowa
    2.0 Programowanie obwodów P i H
    2.1 Komputerowe programowanie obraiarek sterowanych numerycznie
    2.2 Przedsiębiorczość
    2.3 Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne
  

Projekt „Zawodowe horyzonty 3” jest współfinansowany
 ze środków Unii Europejskiej
 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. 2010/2011 projekt "Zawodowe horyzonty 2"
 
   
1.1 Programowanie robotów
    1.2 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
   
1.3 Ja obywatel regionu
    1.4 Fizyka
   
1.5 Matematyka
    1.6 Język angielski
    1.7 Język niemiecki
    1.8 Język rosyjski
    1.9 Grafika komputerowa
    2.0 Programowanie obwodów P i H
    2.1 Komputerowe programowanie obraiarek sterowanych numerycznie
    2.2 Dotknięcie sztuki
    2.3 Przedsiębiorczość
    2.4 Wsparcie psychologiczno - pedagogiczne
    2.5 Doradztwo zawodowe

Projekt „Zawodowe horyzonty 2” jest współfinansowany
 ze środków Unii Europejskiej
 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.4. 2009/2010 projekt "Zawodowe horyzonty"

 
    1.1 Programowanie robotów
    1.2 Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
    1.3 Ja obywatel regionu
    1.4 Fizyka
    1.5 Matematyka
    1.6 Język angielski
    1.7 Język niemiecki
    1.8 Język rosyjski

Zawodowe horyzonty to projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt „Zawodowe horyzonty” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
    Zapisy w roku 2009/2010

5. 2008/2009 projekt "Zawodówki na start"

    1. Programownie robotów
    2. Komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM 
        Prace uczniów
    3. Fizyka
    4. Matematyka
    5. Język angielski
    6. Język niemiecki
    7. Język rosyjski

EGZAMINY MATURALNE

EGZAMINY ZAWODOWE

PRÓBNE EGZAMINY ZAWODOWE

Projekt
Akcja-kwalifikacja

KURSY
KWALIFIKACYJNE

SPInKA

Umowa partnerska iQor

Klasa patronacka PTI

Kółko
fotograficzne

166 Bydgoska Drużyna Harcerska Brda

EFS
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.