Godlo Polski
Strona główna   E-dziennik   Plan lekcji   ZASTĘPSTWA   Nabór 2016   Plan praktyk   Organizacja roku szkolnego 27/02/2017
Technikum Mechaniczne nr 1
Osiągnięcia uczniów w konkursach
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
Historia szkoły
Stowarzyszenie ZSM nr 1
Kontakt ze szkołą
Kontakt z pedagogiem
Doradca zawodowy
Oferty pracy dla absolwentów

Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Dokumenty do pobrania
Ewaluacja zewnętrzna
Dyżury nauczycieli

Projekty UE (EFS)
COMENIUS
COMENIUS 2
eTwinning
Erasmus+ 2016

Egzamin maturalny info
Egzamin zawodowy info
Podręczniki szkolne
CAD/CAM
Konferencje szkolne

Samorząd szkolny
Koła zainteresowań
Gazetka szkolna
Galerie zdjęć
Centrum e-szkoleń
Biblioteka szkoły
Kalendarz imprez
Konkursy
Jubileusz 105-lecie ZSM nr 1
Orkiestra szkolna

Porozumienie Szkół Lotniczych
Porozumienie z UTP
Serwis komputerowy

Biuletyn Informacji Publicznej

Technikum Mechaniczne nr 1
Technikum Mechaniczne 4 - letnie

Naukę można prowadzić w następujących zawodach:

- technik mechanik lotniczy

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych,

2) czytania i opracowywania schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych,

3) projektowania prostych podzespołów i części oraz projektowania procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych,

4) wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,

5) wykonywania i dokumentowania modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacja techniczną,

6) projektowania i realizowania procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
7) prawidłowego rozpoznawania oraz montażu i demontażu podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów,
8) posługiwania si
ę właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i oceny ich przydatności do użytkowania,
9) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów,

10) samodzielnego opracowywania prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów,

11) organizowania stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
12) prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i cz
ęściami zamiennymi,13) uczestniczenia w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i po

świadczania obsługi technicznej,

14) kontrolowania przestrzegania przepisów prawa lotniczego.


- technik awionik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik awionik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) czytania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim,

2) czytania schematów blokowych, logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki,

3) wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, również w języku angielskim,

4) wykonywania i dokumentowania napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentację techniczną,

5) projektowania i realizowania procedur poszukiwania niesprawności w awionice i instalacjach elektrycznych statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,

6) prawidłowego montażu i demontażu elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego, z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów,

7) posługiwania się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych i oceny ich przydatności do użytkowania,

8) organizowania przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej,

9) opracowywania prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowonaprawczych

awioniki statków powietrznych i ich wyposażenia elektrycznego,

10) przygotowania stanowiska pracy do planowanej obsługi, przygotowanie odpowiednich narzędzi, środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowisku,

11) prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,

12) uczestniczenia w przygotowaniach statków powietrznych do obsługi technicznej,

13) kontrolowania przestrzegania przepisów prawa lotniczego.


-
technik mechanik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania

następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;

1) przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług;

2) instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji;

3) eksploatowania maszyn i urządzeń;

4) projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji

konstrukcyjnej;

5) projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich

dokumentacji technologicznej;

6) sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;

7) prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej, związanej

z wykonywaną pracą.


- technik informatyk

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) programowania komputerów;

2) posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;

3) projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych;

4) dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań;

5) administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.


- technik mechatronik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

System mechatroniczny, to struktura złożona z czterech podsystemów: sensorycznego,

sterującego, wykonawczego, łączącego. Przykładem mogą być roboty tworzone przez uczniów na zajęciach dodatkowych.Nauczane języki obce:

język angielski
język rosyjski
język niemiecki

ZAPRASZAMY

MATURA
harmonogramy

EGZAMINY ZAWODOWE
harmonogramy

KURSY
KWALIFIKACYJNE

Rekrutacja do projektu
Staż na Start II

Wyniki konkursu Obiektyw(na) Bydgoszcz

EFS
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.