Godlo Polski
Strona główna   E-dziennik   Plan lekcji   ZASTĘPSTWA   Nabór 2017   Plan praktyk   Organizacja roku szkolnego   Hymn szkoły 23/05/2017
Technikum Mechaniczne nr 1
Historia szkoły
Dyrekcja szkoły
Rada Rodziców
Stowarzyszenie ZSM nr 1
Kontakt z pedagogiem
Kontakt ze szkołą
Doradca zawodowy
Oferty pracy dla absolwentów

Dokumenty szkoły
Publikacje nauczycieli
Dokumenty do pobrania
Ewaluacja zewnętrzna
Dyżury nauczycieli
Konsultacje przedmiotowe

Projekty UE (EFS)
COMENIUS 2
COMENIUS
Erasmus+ 2016
eTwinning
Sukcesy uczniów
Osiągnięcia uczniów w konkursach

Egzamin maturalny info
Egzamin zawodowy info
Podręczniki szkolne
CAD/CAM

Samorząd szkolny
Koła zainteresowań
Gazetka szkolna
Galerie zdjęć
Centrum e-szkoleń
Biblioteka szkoły
Kalendarz imprez
Konkursy
Orkiestra szkolna

Jubileusz 105-lecie ZSM nr 1
Porozumienie Szkół Lotniczych
Porozumienie z UTP
Serwis komputerowy
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Technikum Mechaniczne nr 1
Technikum Mechaniczne 4 - letnie

Naukę można prowadzić w następujących zawodach:

- technik mechanik lotniczy

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechanik lotniczy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) czytania i wykonywania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych,

2) czytania i opracowywania schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych,

3) projektowania prostych podzespołów i części oraz projektowania procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych,

4) wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,

5) wykonywania i dokumentowania modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacja techniczną,

6) projektowania i realizowania procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
7) prawidłowego rozpoznawania oraz montażu i demontażu podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów,
8) posługiwania si
ę właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i oceny ich przydatności do użytkowania,
9) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów,

10) samodzielnego opracowywania prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów,

11) organizowania stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracy,
12) prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i cz
ęściami zamiennymi,13) uczestniczenia w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i po

świadczania obsługi technicznej,

14) kontrolowania przestrzegania przepisów prawa lotniczego.


- technik awionik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik awionik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) czytania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim,

2) czytania schematów blokowych, logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki,

3) wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną, również w języku angielskim,

4) wykonywania i dokumentowania napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentację techniczną,

5) projektowania i realizowania procedur poszukiwania niesprawności w awionice i instalacjach elektrycznych statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,

6) prawidłowego montażu i demontażu elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego, z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów,

7) posługiwania się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych i oceny ich przydatności do użytkowania,

8) organizowania przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej,

9) opracowywania prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowonaprawczych

awioniki statków powietrznych i ich wyposażenia elektrycznego,

10) przygotowania stanowiska pracy do planowanej obsługi, przygotowanie odpowiednich narzędzi, środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowisku,

11) prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,

12) uczestniczenia w przygotowaniach statków powietrznych do obsługi technicznej,

13) kontrolowania przestrzegania przepisów prawa lotniczego.


-
technik mechanik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania

następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń;

1) przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobów i usług;

2) instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji;

3) eksploatowania maszyn i urządzeń;

4) projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji

konstrukcyjnej;

5) projektowania podstawowych procesów wytwarzania wraz ze sporządzeniem ich

dokumentacji technologicznej;

6) sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeń;

7) prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej, związanej

z wykonywaną pracą.


- technik informatyk

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) programowania komputerów;

2) posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;

3) projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych;

4) dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań;

5) administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.


- technik mechatronik

Absolwent Naszej Szkoły w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) projektowania i konstruowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) montażu i demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

System mechatroniczny, to struktura złożona z czterech podsystemów: sensorycznego,

sterującego, wykonawczego, łączącego. Przykładem mogą być roboty tworzone przez uczniów na zajęciach dodatkowych.Nauczane języki obce:

język angielski
język rosyjski
język niemiecki

ZAPRASZAMY

REKRUTACJA
2017

MATURA
harmonogramy

EGZAMINY ZAWODOWE
harmonogramy

Projekt
Akcja-kwalifikacja

KURSY
KWALIFIKACYJNE

166 Bydgoska Drużyna Harcerska Brda

EFS
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.