HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W TERMINIE POPRAWKOWYM
Dodane przez JK dnia Lipiec 05 2017 12:40:42
Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym odbędą się w dniach: 22 (część pisemna) i 25 sierpnia 2017 r. (część ustna).
Szczegóły w rozszerzeniu artykułu.

Rozszerzona zawartość newsa

Do egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym mogą przystąpić wyłącznie abiturienci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej oraz złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w nieprzekraczalnym terminie do 7 lipca br.

Część pisemna egzaminów maturalnych odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00:

Język polski – sala nr 9

Język angielski – sala nr 5

Matematyka – sala nr 17  


Egzamin maturalny z języka angielskiego w części ustnej został zaplanowany na dzień 25 sierpnia (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 5.