Zapraszamy do zapisów na darmowe zajęcia i kursy dodatkowe w ramach projektu
„Akcja - kwalifikacja”Harmonogram zajęć.Projekt realizowany jest w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT.

Zajęcia dodatkowe dla uczniów:

Szkolenia i kursy dla uczniów:
Staże dla uczniów. (w przygotowaniu)

Szkolenia dla nauczycieli:
Formularz zgłoszeniowy, deklarację i oświadczenie można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły.

Więcej informacji udziela: wicedyrektor Paweł Sankowski, tel: 501 552 623, sankowski.pawel@gmail.com