Strona główna   E-dziennik   ZASTĘPSTWA   Plan lekcji   Plan praktyk   Organizacja roku szkolnego 31/08/2015 [tydzień roku szkolnego: 1]
bullet Technikum Mechaniczne nr 1
bullet Rada Rodziców
bullet Dyrekcja szkoły
bullet Osiągnięcia uczniów w konkursach
bullet Historia szkoły
bullet Stowarzyszenie ZSM nr 1
bullet Kontakt ze szkołą
bullet Kontakt z pedagogiem
bullet Doradca zawodowy

bullet Dokumenty szkoły
bullet Dokumenty do pobrania
bullet Publikacje nauczycieli
bullet Ewaluacja zewnętrzna
bullet Projekty UE (EFS)
bullet Programy i projekty
bullet COMENIUS 2
bullet COMENIUS
bullet Oferty pracy dla absolwentów

bullet Egzamin maturalny
bullet Egzamin zawodowy
bullet Podręczniki szkolne
bullet Pracownie szkolne

bullet CAD/CAM
bullet Szkolny serwis komputerowy

bullet Konferencje szkolne
bullet Samorząd szkolny
bullet Koła zainteresowań
bullet Gazetka szkolna
bullet Zajęcia dodatkowe
bullet Galerie zdjęć
bullet Centrum e-szkoleń
bullet Biblioteka szkoły
bullet MECHANIK TRAVEL
bullet Kalendarz imprez
bullet Jubileusz 105-lecie ZSM nr 1

bullet Porozumienie Szkół Lotniczych
bullet Porozumienie z UTP

bullet Biuletyn Informacji Publicznej

bullet Film promocyjny o szkole
Aktualności
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dwóch turach:

klasy pierwsze i drugie – godzina 9.00

klasy trzecie i czwarte – godzina 10.30.

Prosimy o przybycie do sali gimnastycznej 15 minut wcześniej oraz przypominamy o odświętnym stroju.Wypożyczenie podręczników dla uczniów posiadających Bydgoską Kartę Rodzinną.

Wolontariusze pomagają niepełnosprawnym podczas wyborów prezydenckich
Wolontariusze ZSM nr 1 pomagają osobom niepełnosprawnym podczas
WYBORÓW PREZYDENCKICH.

n

STYPENDIUM SZKOLNE
Pomoc materialna dla uczniów - stypendium szkolne.

Oferta pracy
http://www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl/?app=nabor&sid=258

"Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 394/2015 z dnia 9 lipca 2015 r. programem mogą być objęci m.in.:

- uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie czwartej szkoły ponadgimnazjalnej, jeśli dochód na osobę w ich rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych, tj. 574 zł netto, lub jeśli dochód ten jest przekroczony, ale w rodzinie występuje jeden z przypadków wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj. m.in.: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna
- uczniowie słabowidzący, niesłyszacy, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów technikum wyżej wymienionych wynosić będzie 445 zł, udzielane będzie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
Wnioski należy składać do dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 do dnia 11 września 2015 r.
Druk wniosku do pobrania.


Ilona Dworska
Pedagog szkolny


Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER
11144939_840971462654754_6976477025088351857_o.jpgGrupa nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy uczestniczyła w projekcie „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” PO WER.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

SESJA POPRAWKOWA – SIERPIEŃ 2015


HARMONOGRAM EGZMINÓW POPRAWKOWYCH

HARMONOGRAM EGZAMINU POPRAWKOWEGO

SESJA POPRAWKOWA – SIERPIEŃ 2015


UWAGA MATURZYŚCI !!!

 Dyrektor ZSM nr 1 informuje, że odbiór świadectw maturalnych rozpocznie się dziś o godzinie 12.00.Rekrutacja 2015
Uwaga kandydaci do szkoły.

W dniach od 26.06.2015r. do dnia 30.06.2015r. oprócz normalnej pracy sekretariatu został uruchomiony dla Waszej wygody Punkt Naboru, który mieści się na parterze szkoły. Będzie on czynny w godzinach:

26.06.2015r. (piątek) - od 8.00 do 16.00
27.06.2015r. (sobota) - od 9.00 do 15.00
28.06.2015r. -------------------------------
29.06.2015r. (poniedziałek) - od 9.00 do 16.00
30.06.2015r. (wtorek) - od 8.00 do 12.00

Zapraszamy.

Strona 1 z 136 1 2 3 4 > >>

KURSY
KWALIFIKACYJNE

Szkoła objęta jest programami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
EFS
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.